Prskavky 90 cm

Základní informace

Kód:VP90
Délka efektu: 260 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

35,- Kč (29,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 3 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 80 balení = 2 800,- Kč

Prskavky 90 cm


zlaté prskavky, délka 90cm, délka prskací hmoty 61cm, průměr prskací hmoty 4,8mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/h5c9yLhQKkg

Podobná pyrotechnika

Prskavky 28cm

Prskavky 28cm

zlaté prskavky, délka 28cm, délka prskací hmoty 17cm, průměr prskací hmoty 3mm

Skladem

421,- Kč

Prskavky 40cm

Prskavky 40cm

zlaté prskavky, délka 40cm, délka prskací hmoty 26cm, průměr prskací hmoty 3,7mm

Dostupný od 01.08.2020

464,- Kč

Prskavky 90cm

Prskavky 90cm

zlaté prskavky, délka 90cm, délka prskací hmoty 61cm, průměr prskací hmoty 4,8mm

Skladem

79,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.