Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Radar

Základní informace

Kód:C193C
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 19
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

430,- Kč (355,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Radar


4 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Super Chip

Super Chip

4 různobarevné efekty

Skladem

430,- Kč

Dragon

Dragon

plnobarevná kytice s práskajícími hvězdami

Skladem

430,- Kč

Wizard attack

Wizard attack

práskající stopa+brokátová koruna s práskajícími hvězdami

Skladem

430,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.