Rarach

Základní informace

Kód:CF253R14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

727,- Kč (601,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 4 362,- Kč

Rarach


5 různobarevných efektu

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/tYOXEH6qtbg

Podobná pyrotechnika

Dark stars

Dark stars

5 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

Dostupný od SKLADEM

727,- Kč

Klaun

Klaun

5 různobarevných efektu

Dostupný od SKLADEM

727,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.