RDG1-zelená

Základní informace

Kód:RDG1ZE-P
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

468,- Kč (387,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

RDG1-zelená


dýmovnice s pákovou roznětkou-zelená barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/yU5PNTv7sfY

Podobná pyrotechnika

RDG1-zelená

RDG1-zelená

dýmovnice s pákovou roznětkou-zelená barva

Skladem

468,- Kč

RDG1-červená

RDG1-červená

dýmovnice s pákovou roznětkou-červená barva

Skladem

468,- Kč

RDG1- žlutá

RDG1- žlutá

dýmovnice s pákovou roznětkou-žlutá barva

Skladem

468,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.