RDG2 - Modrá

Základní informace

Kód:RDG2M
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

211,- Kč (175,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 10 550,- Kč

RDG2 - Modrá

RDG2 - Modrá


dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran)-modrá barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/awMAed65lg4

Podobná pyrotechnika

Dýmovničky

Dýmovničky

barevné kulaté dýmovnice(červená,zelená,žlutá,modrá,bílá,fialová)

Skladem

163,- Kč

RDG1-modrá

RDG1-modrá

dýmovnice(tuba) modrá barva

Skladem

93,- Kč

RDG1 - Bílá

RDG1 - Bílá

dýmovnice(tuba)-bílá barva

Skladem

93,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.