Římská svíce

Základní informace

Kód:R6008E
Průměr:20 mm
Počet ran:8 ran
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 25.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

104,- Kč (86,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2 Ks.

Římská svíce


8ran, 3 různé efekty střídající se po každé ráně, 60cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/LbO1fl2J7ao

Podobná pyrotechnika

Mix římských svící 8 ran

Mix římských svící 8 ran

mix římských svící 8ran(po 1ks R5808D, R6008E, R6008K,R7508E), 60cm délka

Dostupný od 31.07.2020

206,- Kč

Kdo nestřílí není čech

Kdo nestřílí není čech

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 65cm délka

Skladem

142,- Kč

Římská svíce 8 ran

Římská svíce 8 ran

8ran, 3 různé efekty střídající se po každé ráně, 75cm délka

Dostupný od 31.07.2020

219,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.