Římská svíce 8 ran

Základní informace

Kód:R7538I
Průměr:30 mm
Počet ran:8 ran
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 27.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

136,- Kč (113,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 25 balení = 3 400,- Kč

Římská svíce 8 ran

Římská svíce 8 ran


8ran brokátová stopa+brokátová koruna,75cm délka

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/1FRw3JbjYGc

Podobná pyrotechnika

Signature range Roman candle

Signature range Roman candle

8 ran,4 různobarevné efekty,75cm délka

Skladem

156,- Kč

Římská svíce 8 ran

Římská svíce 8 ran

8 ran,4 různobarevné efekty,75cm délka

Dostupný od 27.10.2020

136,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.