Rozpustilé fontánky

Základní informace

Kód:DP1FR
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

494,- Kč (409,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 200 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 4 940,- Kč

Rozpustilé fontánky


barevná fontána s práskajícími hvězdami

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Ht45FrgmLiY

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

76,- Kč

Rotáček

Rotáček

rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

204,- Kč

Explosive ball 15

Explosive ball 15

práskající balónky 15g, průměr 38mm

Skladem

71,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.