Rozpustilé fontánky

Základní informace

Kód:DP1FR
Délka efektu: 10 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 30.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

435,- Kč (360,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 200 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 4 350,- Kč

Rozpustilé fontánky


barevná fontána s práskajícími hvězdami

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Ht45FrgmLiY

Podobná pyrotechnika

Baby shark

Baby shark

baby shark s fontánou, karton obsahuje 3 ruzně barevné žraloky(zelený,žlutý,fialový)

Skladem

36,- Kč

Crazy Ball

Crazy Ball

práskající balónky 1g, průměr 23mm

Skladem

701,- Kč

Meteorit

Meteorit

práskající barevné granule

Skladem

458,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.