Samuraj

Základní informace

Kód:CF493SA
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 483,- Kč (1 226,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 2 966,- Kč

Samuraj


7 různobarevných efektu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Xvz95Ajcke0

Podobná pyrotechnika

Mechanic

Mechanic

7 různobarevných efektu

Skladem

1 483,- Kč

World

World

7 různobarevných efektu

Skladem

1 483,- Kč

Žlutý Drak

Žlutý Drak

práskající stopa s práskajícími crossettami (C moždíř)

Skladem

1 934,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.