Shell 100mm mix carton-premium quality

Základní informace

Kód:S4M/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 185,- Kč (980,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 10 665,- Kč

Shell 100mm mix carton-premium quality


Mixed carton contains-premium quality-each box including: S4L blood red+silver strobe, S4CH flower crown with red glitter pistil, S4Z/8 brocade crown to color, S4Z/7 orange wave to green

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/list=PLjQS2VYKwjXLiLJwnCczbpyXzfrB6-y71

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm red/lemon dahlia

Shell 100mm red/lemon dahlia

red/lemon dahlia

Skladem

1 070,- Kč

Shell 100mm green peony with corrola pistil with brocade trunk

Shell 100mm green peony with corrola pistil with brocade trunk

green peony with corrola pistil with brocade trunk

Skladem

1 164,- Kč

Shell 100mm orange wave to green

Shell 100mm orange wave to green

orange wave to green

Skladem

1 055,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.