Shell 100mm special strobe red

Základní informace

Kód:S4Q/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 092,- Kč (903,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 9 828,- Kč

Shell 100mm special strobe red


special strobe red

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hDIojrMLlCM

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm green peony with corrola pistil with brocade trunk

Shell 100mm green peony with corrola pistil with brocade trunk

green peony with corrola pistil with brocade trunk

Skladem

1 164,- Kč

Shell 100mm red/lemon dahlia

Shell 100mm red/lemon dahlia

red/lemon dahlia

Skladem

1 070,- Kč

Shell 100mm crackling nishiki kamuro

Shell 100mm crackling nishiki kamuro

crackling nishiki kamuro

Skladem

1 164,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.