Shell 125mm mix carton-premium quality

Základní informace

Kód:S5M/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Vyprodáno
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

526,- Kč (435,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 16 balení = 8 416,- Kč

Shell 125mm mix carton-premium quality


Mixed carton contains: S5K brocade crown(3pc), S5Q brocade crown with eight angle chrysanthemum(3pc), S5N blue pistil silver ring to brocade crown with ring chrysanthemum pistil(3pc), S5O brocade delay cracker to blue with green glitter pistil(3pc), S5P silver to red swimming stars w/blue pistil (2pc), S5B Crackling crosette(2pc)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Shell 100mm mix carton-premium quality

Shell 100mm mix carton-premium quality

Mixed carton contains-premium quality-each box including: S4L blood red+silver strobe, S4CH flower crown ...

Skladem

1 203,- Kč

Shell 125mm crackling nishiki kamuro

Shell 125mm crackling nishiki kamuro

crackling nishiki kamuro

Skladem

526,- Kč

Shell 125mm silver tail to silver palm tree

Shell 125mm silver tail to silver palm tree

silver tail to silver palm tree

Skladem

526,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.