Shell 75mm mix karton-premiun quality

Základní informace

Kód:S3M/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

913,- Kč (755,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 956,- Kč

Shell 75mm mix karton-premiun quality


Mixed carton contains-premiun quality(each box including: silver tail to red wave w.crackling, flower crown chrysant.to blue, silver tail to silver strobe, delay cracker willow, golden ti willow, silver tail to silver palm tree)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Shell 75mm red coco w.silver strobing pistil

Shell 75mm red coco w.silver strobing pistil

red coco w.silver strobing pistil

Skladem

913,- Kč

Shell 75mm silver flashing fountain

Shell 75mm silver flashing fountain

silver flashing fountain

Skladem

878,- Kč

Shell 75mm delay cracker willow

Shell 75mm delay cracker willow

delay cracker willow

Skladem

878,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.