Shell 75mm mix karton-premiun quality

Základní informace

Kód:S3M/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 14.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

894,- Kč (739,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 728,- Kč

Shell 75mm mix karton-premiun quality


Mixed carton contains-premiun quality(each box including: silver tail to red wave w.crackling, flower crown chrysant.to blue, silver tail to silver strobe, delay cracker willow, golden ti willow, silver tail to silver palm tree)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Shell 75mm red wave crossette

Shell 75mm red wave crossette

red wave crossette

Dostupný od SKLADEM

948,- Kč

Shell 75mm flower crown chrysant. to blue

Shell 75mm flower crown chrysant. to blue

crown chrysanthemum to blue

Dostupný od SKLADEM

891,- Kč

Shell 75mm chrysanthemum to purple

Shell 75mm chrysanthemum to purple

chrysanthemum to purple

Dostupný od SKLADEM

854,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.