Show time

Základní informace

Kód:C84M12S/C
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 5.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 629,- Kč (2 173,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Show time


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/xw3qfzK7JOw

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 175

Fireworks show 175

21 různobarevných efektů

Skladem

6 249,- Kč

Fireworks show 168

Fireworks show 168

32 různobarevných efektů

Skladem

7 428,- Kč

Pyrotechnology 2020 219sh

Pyrotechnology 2020 219sh

24 různobarevných efektů

Skladem

6 383,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.