Signature range 25ran/25mm

Základní informace

Kód:C2525SIG
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

468,- Kč (387,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 5 616,- Kč

Signature range 25ran/25mm


5 různobarevných efektu, vyrobeno ručně

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/gBzxTBD4itU

Podobná pyrotechnika

Loď duchů

Loď duchů

5 různobarevných efektů

Skladem

387,- Kč

The Lighting Strike

The Lighting Strike

5 různobarevných efektů

Skladem

387,- Kč

Fishchild

Fishchild

5 různobarevných efektů

Skladem

387,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.