Storm new age - S type

Základní informace

Kód:CS1352X9
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 135
Délka efektu: 5 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 928,- Kč (1 594,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 856,- Kč

Storm new age - S type


white strobe mine red/green/blue/purple/lemon tail

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/c3C_1OUTUXE

Podobná pyrotechnika

Storm new age - X type

Storm new age - X type

blue to red crossette+red to purple crossete

Skladem

2 412,- Kč

Storm new age - S type

Storm new age - S type

white strobe tail to purple tip

Skladem

1 815,- Kč

Storm new age - Fan shape

Storm new age - Fan shape

five lines: whistle tail eject red glitter,white glitter,blue star

Skladem

1 815,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.