Válka Světů

Základní informace

Kód:C9020V
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 90
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

802,- Kč (663,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Válka Světů


10 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/6_noLpTs7-k

Podobná pyrotechnika

Crocodile

Crocodile

10 různobarevných efektů

Skladem

802,- Kč

Xmas dream

Xmas dream

10 různobarevných efektů

Skladem

802,- Kč

Signature range 90ran

Signature range 90ran

10 různobarevných efektů

Skladem

982,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.