Vše nejlepší k narozeninám

Základní informace

Kód:C1003VS/C
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 631,- Kč (2 175,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Vše nejlepší k narozeninám


10 různobarevných efektů, karton obsahuje nálepky s různým věkem

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/U7qy5n2zI3g

Podobná pyrotechnika

Universe

Universe

20 různobarevných efektů

Skladem

5 082,- Kč

Fireworks show 200

Fireworks show 200

20 různobarevných efektů

Skladem

5 082,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.