Vulkán 1000 g

Základní informace

Kód:F1000SS
Výška efektu:6 m
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 30.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

344,- Kč (285,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Vulkán 1000 g


stříbrné hvězdy, 6m výška efektu,

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/6xdezc9QCq8

Podobná pyrotechnika

Vulkán 500 g

Vulkán 500 g

stříbrné práskající hvězdy, 5m výška efektu,

Skladem

361,- Kč

Vulkán 500 g

Vulkán 500 g

barevné hvězdy, 5m výška efektu,

Skladem

361,- Kč

Vulkán 100 g

Vulkán 100 g

dvopjité práskající hvězdy, 4m výška efektu,

Dostupný od 15.10.2020

151,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.