Zlobr

Základní informace

Kód:C163B
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

369,- Kč (305,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 3 690,- Kč

Zlobr


4 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/YuDYfEOk1rs

Podobná pyrotechnika

Night Queen

Night Queen

červená stopa+stříbrná vlna s červenými konci a práskajícími hvězdami

Skladem

369,- Kč

Trolice

Trolice

4 různobarevné efekty měnící se po každé ráně

Dostupný od 10.09.2019

369,- Kč

Best price 16/30mm

Best price 16/30mm

4 různobarevné efekty

Dostupný od 08.10.2019

325,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.