Best price 100/30mm

Základní informace

Kód:C1003BP/C
Průměr moždíře: 3 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

2 064,- Kč (1 706,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Best price 100/30mm


10 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/dFh7s3BB3Mo

Podobná pyrotechnika

Vše nejlepší k narozeninám

Vše nejlepší k narozeninám

10 různobarevných efektů, karton obsahuje nálepky s různým věkem

Skladem

2 480,- Kč

XXXL 150ran

XXXL 150ran

15 různobarevných efektů

Skladem

3 751,- Kč

New identity series 100/30mm

New identity series 100/30mm

10 různobarevných efektů

Skladem

2 447,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.