Best price-Frozen 150/30mm

Základní informace

Kód:C1503BPF/C
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 150
Délka efektu: 150 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

3 184,- Kč (2 632,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Best price-Frozen 150/30mm


15 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/PCApBxVnD1g

Podobná pyrotechnika

Dumbum 200ran

Dumbum 200ran

stříbrné miny s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

4 763,- Kč

Pyrotechnology 2020 256sh

Pyrotechnology 2020 256sh

32 různobarevných efektů

Skladem

7 678,- Kč

Big Brother

Big Brother

10 různobarevných efektů

Dostupný od 2.11.2020

2 447,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.