Bouchající kobereček 500 ran

Základní informace

Kód:K500R
počet ran:500 ran
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 05.10.2020

87,- Kč (72,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 32 balení = 2 784,- Kč

Bouchající kobereček 500 ran

Bouchající kobereček 500 ran


500ran,délka 155cm,bouchající koberec ze středních petard

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/4qMS5vJk9Ac

Podobná pyrotechnika

Bouchající Kobereček 200 ran

Bouchající Kobereček 200 ran

200ran,délka 62cm,bouchající koberec ze středních petard

Dostupný od 21.09.2020

393,- Kč

Kalašnikov 60 ran

Kalašnikov 60 ran

tuba s 60ks petard- imitace střelby

Dostupný od SKLADEM

252,- Kč

Kalašnikov 20 ran

Kalašnikov 20 ran

tuba s 20ks petard- imitace střelby

Dostupný od SKLADEM

151,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.