Bouchající Kobereček Malý

Základní informace

Kód:K01M
počet ran:70 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

897,- Kč (742,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 150 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 7 176,- Kč

Bouchající Kobereček Malý


70ran,délka 16cm,kobereček se skládá z malých petard

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/c2lYFW2JUa0

Podobná pyrotechnika

Bouchající kobereček 500 ran

Bouchající kobereček 500 ran

500ran,délka 155cm,bouchající koberec ze středních petard

Dostupný od 08.10.2019

99,- Kč

Dračí ocas střední

Dračí ocas střední

3500ran malé petardy+400ran střední petardy+19 ran velké petardy,délka 10,5m

Dostupný od 08.10.2019

2 292,- Kč

Bouchající Kobereček 200 ran

Bouchající Kobereček 200 ran

200ran,délka 62cm,bouchající koberec ze středních petard

Skladem

435,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.