Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Brocade war

Základní informace

Kód:C8825BR
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 88
Délka efektu: 65 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 246,- Kč (1 030,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Brocade war


40ran zlatá brokátová koruna s červenými/modrými konci, 48ran stříbrná mina s červenovu stopou+titanová exploze

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Graffiti

Graffiti

11 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

Skladem

1 246,- Kč

Partička

Partička

11 různobarevných efektů

Skladem

1 246,- Kč

Motorhead warior

Motorhead warior

11 různobarevných efektů

Skladem

1 246,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.