Partička

Základní informace

Kód:C8825PA
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 88
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 385,- Kč (1 145,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Partička


11 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/i6DXO4Q8yOY

Podobná pyrotechnika

Motorhead warior

Motorhead warior

11 různobarevných efektů

Skladem

1 385,- Kč

Brocade war

Brocade war

40ran zlatá brokátová koruna s červenými/modrými konci, 48ran stříbrná mina s červenovu stopou+titanová e...

Dostupný od 01.06.2020

1 385,- Kč

Graffiti

Graffiti

11 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

Dostupný od 01.05.2020

1 385,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.