Čmoudík

Základní informace

Kód:D2C
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

118,- Kč (98,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 36 balení = 4 248,- Kč

Čmoudík


dýmovnice(tuba)-modrá,červená,žlutá,zelená

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/yr8q-QtWc9I

Podobná pyrotechnika

RDG2 - Bílá

RDG2 - Bílá

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran)-bílá barva

Dostupný od 20.12.2019

371,- Kč

RDG1 - Modrá

RDG1 - Modrá

dýmovnice(tuba) modrá barva

Skladem

122,- Kč

Čmoudík new colour

Čmoudík new colour

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Skladem

118,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.