Čmoudík

Základní informace

Kód:D2C
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 29.07.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

118,- Kč (98,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Čmoudík


dýmovnice(tuba)-modrá,červená,žlutá,zelená

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/yr8q-QtWc9I

Podobná pyrotechnika

Čmoudík new colour

Čmoudík new colour

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Dostupný od 30.09.2020

118,- Kč

RDG1 - Červená

RDG1 - Červená

dýmovnice(tuba) červená barva

Skladem

122,- Kč

Dýmovničky

Dýmovničky

barevné kulaté dýmovnice(červená,zelená,žlutá,modrá,bílá,fialová)

Skladem

173,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.