Dortová fontána 12cm-zlatá

Základní informace

Kód:DF12CM
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

29,- Kč (24,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2 Ks.

Dortová fontána 12cm-zlatá


stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest!zlatý papír pro 1ks

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Vw08PYs8_As

Podobná pyrotechnika

Dortová fontána 12cm s číslem 5

Dortová fontána 12cm s číslem 5

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 5

Skladem

596,- Kč

Dortová fontána 20cm-zlatá

Dortová fontána 20cm-zlatá

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!zlatý papír pro 1ks

Skladem

20,- Kč

Dortová fontána 10 cm

Dortová fontána 10 cm

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 10cm, potravinářský atest!

Dostupný od 14.12.2020

35,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.