Dortová fontána 30 cm

Základní informace

Kód:DF30CM
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

81,- Kč (67,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 4 050,- Kč

Dortová fontána 30 cm


stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 30cm, potravinářský atest!zlatý papír pro 1ks

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/UR43tlch-us

Podobná pyrotechnika

Dortová fontána 12cm s číslem 1

Dortová fontána 12cm s číslem 1

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 1

Dostupný od SKLADEM

596,- Kč

Dortová fontána 12cm s číslem 6

Dortová fontána 12cm s číslem 6

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 6

Dostupný od SKLADEM

596,- Kč

Dortová fontána 20cm-stříbrná

Dortová fontána 20cm-stříbrná

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Dostupný od SKLADEM

20,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.