Dumbum 120

Základní informace

Kód:P10D20
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

85,- Kč (71,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Dumbum 120


síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/UhBzcWLCK_Y

Podobná pyrotechnika

Mini Dumbum

Mini Dumbum

síla výbuchu 120dB z 15m

Skladem

64,- Kč

Dumbum 120

Dumbum 120

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

42,- Kč

Dumbum 2G+

Dumbum 2G+

síla výbuchu 120dB z 15m se zeleným světlem na začátku

Skladem

70,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.