Bomb

Základní informace

Kód:P5A13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

66,- Kč (55,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Bomb


síla výbuchu 120dB z 15m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/9zkj5fuR9dg

Podobná pyrotechnika

Mini Dumbum

Mini Dumbum

síla výbuchu 120dB z 15m

Skladem

64,- Kč

Dumbum 120

Dumbum 120

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

42,- Kč

Dumbum 120

Dumbum 120

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

85,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.