Bomb

Základní informace

Kód:P5A13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

65,- Kč (54,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Bomb


síla výbuchu 120dB z 15m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/9zkj5fuR9dg

Podobná pyrotechnika

Dumbum G+

Dumbum G+

síla výbuchu 120dB z 15m se zeleným světlem na začátku

Dostupný od 4.11.2020

67,- Kč

Viper 3P

Viper 3P

30g zábleskové slože, síla výbuchu 140dB z 15m se zeleným světlem na začátku, plastové ucpávky

Skladem

289,- Kč

Dumbum micro

Dumbum micro

síla výbuchu 117dB z 8m

Skladem

695,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.