Dumbum 2G+

Základní informace

Kód:P5DU13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Vyprodáno

73,- Kč (61,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahu 20 Ks.

Dumbum 2G+


2g zábleskové slože+0,5g zelené světlo na začátku, 119 Decibelů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

https://www.youtube.com/embed/Z5Kb3XTsj1o" frameborder=

Podobná pyrotechnika

Mini Bomb

Mini Bomb

2g zábleskové slože, 116 decibelů

Dostupný od 15.09.2018

79,- Kč

Bomb

Bomb

2g zábleskové slože, 118 decibelů

Dostupný od 15.09.2018

58,- Kč

Dumbum 2G

Dumbum 2G

2g zábleskové slože, 120 decibelů, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

104,- Kč

Copyright 2018 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.