Dumbum 2G+

Základní informace

Kód:P5DU13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

66,- Kč (55,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 3 300,- Kč

Dumbum 2G+


síla výbuchu 120dB z 15m se zeleným světlem na začátku

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Z5Kb3XTsj1

Podobná pyrotechnika

Mini Bomb

Mini Bomb

síla výbuchu 120dB z 15m

Dostupný od 01.06.2019

77,- Kč

Dumbum 120

Dumbum 120

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

85,- Kč

Dumbum 2G

Dumbum 2G

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

104,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.