Dumbum F3

Základní informace

Kód:P066D20
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

75,- Kč (62,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Dumbum F3


síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/yPutu-TG2FU

Podobná pyrotechnika

Dumbum black edition 120db

Dumbum black edition 120db

síla výbuchu 120dB z 8m(černoprachová petarda)

Skladem

105,- Kč

Dumbum monsters

Dumbum monsters

44g zábleskové slože+1g zelené světlo na začátku, 151dB z 15m, plastové ucpávky

Skladem

399,- Kč

Dumbum micro

Dumbum micro

síla výbuchu 117dB z 8m

Skladem

695,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.