Dumbum rakety

Základní informace

Kód:RS4D
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

154,- Kč (128,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Dumbum rakety


stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(5g zábleskové slože)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/P3Fuye52BsM

Podobná pyrotechnika

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Skladem

1 535,- Kč

Signature range rocket F3

Signature range rocket F3

5 různobarevné efekty

Skladem

1 701,- Kč

Mach One

Mach One

12 různobarevných efektů

Skladem

626,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.