Dumbum-římská svíce 8ran

Základní informace

Kód:R5808D
Průměr:20 mm
Počet ran:8 ran
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 31.07.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

127,- Kč (105,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2 Ks.

Dumbum-římská svíce 8ran


8ran stříbrná stop+titanová detonace s práskajícími hvězdami, 58cm délka

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/9PUfwZKKYVs

Podobná pyrotechnika

Mix římských svící 8 ran

Mix římských svící 8 ran

mix římských svící 8ran(po 1ks R5808D, R6008E, R6008K,R7508E), 60cm délka

Dostupný od 31.07.2020

206,- Kč

Římská svíce 8 ran

Římská svíce 8 ran

8ran, 3 různé efekty střídající se po každé ráně, 75cm délka

Dostupný od 31.07.2020

219,- Kč

Římská svíce

Římská svíce

8ran, 3 různé efekty střídající se po každé ráně, 60cm délka

Dostupný od 25.08.2020

104,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.