Římská svíce 8 ran

Základní informace

Kód:R7508E
Průměr:20 mm
Počet ran:8 ran
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

214,- Kč (177,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Římská svíce 8 ran


8ran, 3 různé efekty střídající se po každé ráně, 75cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/QzXsTpQwx6E

Podobná pyrotechnika

Mix římských svící 8 ran

Mix římských svící 8 ran

mix římských svící 8ran(po 1ks R5808D, R6008E, R6008K,R7508E), 60cm délka

Skladem

193,- Kč

Scream 8sh

Scream 8sh

8ran stříbrná pískající stopa, 65cm délka

Skladem

233,- Kč

Římská svíce

Římská svíce

8ran, 3 různé efekty střídající se po každé ráně, 60cm délka

Skladem

104,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.