Dumbum rocket with scream

Základní informace

Kód:RS5DU
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

219,- Kč (181,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 4 380,- Kč

Dumbum rocket with scream


stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(2g zábleskové slože)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/9JUeLnAmNgU

Podobná pyrotechnika

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Skladem

1 500,- Kč

Troll

Troll

9 různobarevných efektů

Skladem

361,- Kč

T2

T2

7 různobarevných efektů

Skladem

291,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.