Pískající Raketky

Základní informace

Kód:RS1
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 14.12.2020

175,- Kč (145,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 144 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 3 500,- Kč

Pískající Raketky


pískající raketa s explozí

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hfFhenRREog

Podobná pyrotechnika

Scream rocket

Scream rocket

velká pískající raketa s explozí a práskajícími hvězdami

Dostupný od 14.12.2020

234,- Kč

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Skladem

1 500,- Kč

Devil rocket

Devil rocket

7 různobarevných efektů

Dostupný od 01.12.2020

216,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.