Pískající Raketky

Základní informace

Kód:RS1
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 30.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

187,- Kč (155,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 144 Ks.

Pískající Raketky


pískající raketa s explozí

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hfFhenRREog

Podobná pyrotechnika

Pyro show rocket

Pyro show rocket

9 různobarevných efektů

Skladem

370,- Kč

Signature range rocket 100

Signature range rocket 100

5 různobarevné efekty

Dostupný od 25.08.2020

978,- Kč

Padáčková Raketa

Padáčková Raketa

padáčková raketa

Skladem

58,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.