Dýmovničky

Základní informace

Kód:D1D
Délka efektu: 10 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

163,- Kč (135,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 72 Ks.

Dýmovničky


barevné kulaté dýmovnice(červená,zelená,žlutá,modrá,bílá,fialová)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/gWSZGFnbtYQ

Podobná pyrotechnika

RDG1-červená

RDG1-červená

dýmovnice(tuba) červená barva

Skladem

93,- Kč

Dýmovnice proti krtkům

Dýmovnice proti krtkům

dýmovnice odpuzující krtky(dým+zápach)

Dostupný od 14.12.2020

42,- Kč

RDG2 - Červená

RDG2 - Červená

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran)-červená barva

Skladem

211,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.