RDG1 - Modrá

Základní informace

Kód:RDG1M
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

93,- Kč (77,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 4 650,- Kč

RDG1 - Modrá

RDG1 - Modrá


dýmovnice(tuba) modrá barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/04aJp9nLU80

Podobná pyrotechnika

Čmoudík new colour

Čmoudík new colour

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Skladem

113,- Kč

RDG1 - Bílá

RDG1 - Bílá

dýmovnice(tuba)-bílá barva

Skladem

93,- Kč

Dýmovničky

Dýmovničky

barevné kulaté dýmovnice(červená,zelená,žlutá,modrá,bílá,fialová)

Skladem

163,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.