Explosive fountain

Základní informace

Kód:F10E
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 19.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

45,- Kč (38,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 3 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 96 balení = 4 320,- Kč

Explosive fountain


práskající fontána

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/nQDhNqZ-EpI

Podobná pyrotechnika

UFO

UFO

tři barevná, pískající a práskající fontána

Skladem

169,- Kč

Fontánový mix

Fontánový mix

fontánový mix, balení obsahuje po 2ks F2DF,F2DD

Skladem

95,- Kč

Dračí dech

Dračí dech

červené práskající kytice+zlaté blikající hvězdy

Skladem

111,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.