Fireworks show 520

Základní informace

Kód:C52020F/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 520
Délka efektu: 200 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 14.12.2020

4 906,- Kč (4 055,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 520


52 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/zVtphfOaDgk

Podobná pyrotechnika

New identity series 260

New identity series 260

26 různobarevných efektů

Skladem

2 589,- Kč

Fireworks show 260

Fireworks show 260

26 různobarevných efektů

Skladem

2 426,- Kč

Glittering Storm

Glittering Storm

bílé blikající miny s

Skladem

2 589,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.