Fireworks show 268

Základní informace

Kód:C26820F/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 268
Délka efektu: 140 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

3 402,- Kč (2 812,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 268

Fireworks show 268


32 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hd_fAHjY5SM

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 536

Fireworks show 536

32 různobarevných efektů

Skladem

6 204,- Kč

Fireworks show 520

Fireworks show 520

52 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

4 906,- Kč

Profi show multi shape 800/20mm

Profi show multi shape 800/20mm

80 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

7 804,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.