Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

Základní informace

Kód:P40Z25
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

265,- Kč (219,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým


pochodeň zelenéné světlo+ bílý dým

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Polsko, Slovensko


Podobná pyrotechnika

Fotbalová pochodeň žlutá+dým

Fotbalová pochodeň žlutá+dým

pochodeň žluté světlo+ bílý dým

Skladem

265,- Kč

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

pochodeň červené světlo+ bílý dým

Skladem

265,- Kč

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

silné červené blikající světlo+bílá dýmovnice

Skladem

110,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.