Stroboskop bílý 60sec

Základní informace

Kód:S60S
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 08.10.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

111,- Kč (92,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 30 balení = 3 330,- Kč

Stroboskop bílý 60sec


bílý stroboskop

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/yP7dmJ4CVt4

Podobná pyrotechnika

Stroboskop

Stroboskop

bílý stroboskop

Dostupný od 08.10.2019

117,- Kč

Zelený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Zelený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

silné zelené blikající světlo+bílá dýmovnice

Skladem

123,- Kč

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

silné červené blikající světlo+bílá dýmovnice

Skladem

123,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.