Green glitter willow tail

Základní informace

Kód:SS30G
Průměr moždíře:30 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

840,- Kč (695,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 5 balení = 4 200,- Kč

Green glitter willow tail


green glitter willow tail

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/JGqCtQ80LVo

Podobná pyrotechnika

Red gliltter willow tail

Red gliltter willow tail

red glitter willow tail

Dostupný od SKLADEM

840,- Kč

Crackling tail

Crackling tail

crackling tail

Dostupný od SKLADEM

840,- Kč

Silver glitter willow tail

Silver glitter willow tail

silver glitter willow tail

Dostupný od SKLADEM

840,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.