Silver glitter willow tail

Základní informace

Kód:SS30H
Průměr moždíře:30 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

840,- Kč (695,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 5 balení = 4 200,- Kč

Silver glitter willow tail


silver glitter willow tail

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/SFNmCZ2XNLw

Podobná pyrotechnika

White glitter mine

White glitter mine

white glitter mine

Skladem

488,- Kč

Colour crosette mine

Colour crosette mine

color crossette mine

Skladem

488,- Kč

Crackling tail

Crackling tail

crackling tail

Skladem

840,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.