Hnusák

Základní informace

Kód:C1620H14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 20 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 29.02.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

147,- Kč (122,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 3 528,- Kč

Hnusák


4 různobarevné efekty

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/qjNOtxwmYA0

Podobná pyrotechnika

Dumbum 16/20mm

Dumbum 16/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

216,- Kč

Dumbum 16/20mm

Dumbum 16/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

216,- Kč

Nuclear attack

Nuclear attack

4 různobarevné efekty

Skladem

147,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.