Mix římských svící 20 ran

Základní informace

Kód:R6020M
Průměr:10 mm
Počet ran:20 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

127,- Kč (105,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Mix římských svící 20 ran


mix 20ran řím. svící (R5420K-2ks,R6020B,R6520BK,R7020BK-2ks), délka 60cm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/list=PLjQS2VYKwjXJRobKJTQhtag4Dssmjn2P0

Podobná pyrotechnika

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 65cm délka

Skladem

131,- Kč

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 54cm délka

Skladem

229,- Kč

Hromová Hole

Hromová Hole

20ran práskající komety, 75cm délka

Skladem

281,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.