Římská svíce 10 ran

Základní informace

Kód:R5410B
Průměr:10 mm
Počet ran:10 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

70,- Kč (58,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Římská svíce 10 ran


10ran barevné světlice, 54cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ouOUOLj6f1s

Podobná pyrotechnika

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 70cm délka

Skladem

304,- Kč

Hromová Hole

Hromová Hole

20ran práskající komety, 75cm délka

Skladem

304,- Kč

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 54cm délka

Skladem

266,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.